Thêm và phân quyền user trong shop

Chức năng này cho phép bạn phân quyền truy cập shop Fchat.ai cho các tài khoản khác nhau để quản lý với các quyền khác nhau như: Owner, Admin, User.

Để phân quyền user khác vào quản lý shop, bạn làm theo các bước sau đây:

Bạn vào mục Cài đặt >> Nhân viên >> nhập email nhân viên  chọn quyền muốn phân >> ấn Thêm để hoàn tất. 

Lưu ý: Email được phân quyền phải là email đã đăng ký tài khoản Fchat.ai 

Các quyền hiện có trong shop:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, mỗi Shop chỉ có 1 Owner và có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users và các quyền khác tương tự Owner nhưng không xóa được Owner
+ Quyền User: Vào được tất cả các mục của shop trừ quyền thêm/xóa nhân viên khác trong shop

Shop Free sẽ được 1 nhân viên (Owner shop), Pro: 2 nhân viên, Bussiness: 5 nhân viên. 

Sau khi phân quyền xong, nhân viên được phân quyền cần truy cập tài khoản Fchat.ai của họ >> chọn quản lý shop >> chọn sang shop được phân quyền để làm việc. 

Mỗi shop chỉ có 1 Owner, do đó, bạn không thể phân quyền Owner mà chỉ có thể chuyển quyền Owner cho 1 tài khoản khác (Điều kiện: bạn đang là Owner).

Trường hợp tài khoản Owner của bạn đã bị khóa, không thể truy cập, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Fchat.ai để thực hiện chuyển quyền Owner.

Chúc bạn thành công!