Chat cùng Fchat.ai

Chat là tính năng kết hợp với AI và các trợ lý, dựa trên thông tin, mô tả người dùng cung cấp để đưa ra các phản hồi, kết quả theo ý muốn. 

Để sử dụng tính năng này, bạn vào Trang chủ -> Chat .

Bạn có thể lựa chọn Chat thông thường hoặc lựa chọn các Trợ lý có sẵn có câu trả lời theo ý muốn.

  •  Sử dụng Chat thông thường

Bạn có thể Chat thông thường, không cần hỗ trợ từ các Trợ lý đã tạo, bạn có thể nhập câu hỏi, Fchat.ai sẽ phản hồi lại thông tin đến bạn. Ví dụ:

 

  •  Sử dụng Trợ lý mẫu 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các Trợ lý bạn đã tạo hoặc có sẵn bằng cách chọn Trợ lý bạn đã cài đặt hoặc Trợ lý có sẵn trên hệ thống Fchat.AI. Ví dụ:

Lưu ý: Các tài khoản sử dụng gói Free/Pro/Bussiness của Fchat.ai sẽ được sử dụng các trợ lý mẫu khác nhau, theo giới hạn của từng gói. Gói Business sẽ sử dụng được tất cả các pompt mẫu của hệ thống.

  •  Sử dụng Trợ lý theo chủ đề

Khi muốn lựa chọn các trợ lý theo 1 chủ đề nhất định, bạn ấn vào mục Chủ đề, tại đây, sẽ có những chủ đề bạn đã tạo hoặc chủ đề có sẵn trên hệ thống, bạn chọn Trợ lý của chủ đề đó và yêu cầu. Fchat.ai sẽ trả lời những vấn đề theo yêu cầu của bạn.

  •  Sử dụng Bộ trợ lý

Bộ trợ lý là tập hợp những trợ lý bạn đã lựa chọn theo mục đích, chủ đề nhất định. Khi lựa chọn Bộ trợ lý, bạn có thể đặt ra những yêu cầu theo nhiều vấn đề khác nhau của những trợ lý này. Ví dụ: 

  •  Sử dụng Workflow

Khác với Bộ trợ lý, Workflow giúp bạn đưa ra yêu cầu theo các bước đã setup sẵn, giúp bạn dễ dàng chinh phục mục tiêu, chủ đề nào đó mà bạn đã setup. Ví dụ:

Trên đây là hướng dẫn để bạn có thể Chat và đưa ra yêu cầu với Fchat.ai. Chúc bạn thành công!